© 2023 DeGraafPost                  Post Production Supervisor                  info@degraafpost.nl

Als alle beeld- en geluidsopnamen zijn gemaakt, is er nog een lange weg te gaan. Het postproductietraject dat dan begint, maakt of breekt een productie.

Want tijdens de postproductie wordt een ruwe diamant omgetoverd tot kunst.

Bij het postproductieproces komt veel kijken: er moet worden geschakeld tussen alle betrokken partijen, deadlines moeten worden gehaald, en er moet voor worden gezorgd dat het budget niet wordt overschreden. DeGraafPost is er om je te adviseren en alles voor je te organiseren, zodat jij je bezig kan houden met het creatieve gedeelte. Hoewel we verantwoordelijk zijn voor de fase na het filmen, zijn we het liefst vanaf het begin betrokken. Zo kunnen we onze taken zo goed en efficiënt mogelijk uitvoeren. We denken met je mee en geven je advies - vanaf de preproductie tot aan het moment dat de film in de bioscoop komt.


DeGraafPost is een onafhankelijk postproducer bedrijf. We overzien het postproductie proces van Nederlandse en internationale films en televisieseries.

We staan producenten bij tijdens het hele traject, vanaf het eerste script tot aan de bioscoop. DeGraafPost zorgt er altijd voor dat de hoogst mogelijke kwaliteit behaald wordt. Op tijd, en binnen het budget.


Maarten de Graaf  werkt al geruime tijd in de postproductie film industrie,

zo heeft hij de overgang van 35mm naar digitaal nog heeft meegemaakt.

In 1995 begon hij zijn carrière bij Image Creations, en daarna heeft hij gewerkt bij onder andere Cineco, Valkieser Capital Images en Milestone Amsterdam.

Van 2009 tot heden is hij freelance postproductie-supervisor.

About

POST PRODUCTION SUPERVISOR